Služby Dynamické simulace Výzkum Reference Dokumenty O nás Kontakt    
  Publikace Přednášky a semináře    

Výzkum - publikační činnost

2009

Slanina, P. (2009). Moisture Transport in Compact Flat Roofs. PhD Thesis. Prague: Czech Technical University in Prague

Slanina, P. & Šilarová, Š. (2009). Moisture transport through perforated vapour retarders. Building and Environment, (8)44, 1617-1626

2008

Slanina, P. & Šilarová, Š. (2008). Measurement of Moisture Transport through Perforated Vapour Barriers. In C. Rode (Ed), Proceedings of the 8th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries (pp. 785-800), Copenhagen: Technical University of Denmark

Zirkelbach, D., Künzel, H.M. & Slanina, P. (2008) Einfluss von Undichtheiten bei der Sanierung von Plattenbauten mit Wärmedämm-Verbundsystemen. In J. Gänssmantel et al. (Eds), WTA Almanach 2008 (pp. 285-297), München: WTA-Publications

Slanina, P. & Šilarová, Š. (2008). Measurement of Moisture Transport through Perforated Vapour Barriers. Nordic Journal of Building Physics, ISSN 1402-5728

Slanina, P. (2008). Ideální návrh ploché střechy z hlediska šíření vlhkosti. In Zborník zo sympozia Strechy 2008 (pp. 133-140), Bratislava: Slovak Technical University, Slovak Roofing Guild

Slanina, P. (2008). Moisture Transport in Flat Roofs with Perforated Vapour Barriers. In Proceeding of Workshop 2008 (pp.482-483), Prague: Czech Technical University

2007

Slanina, P. (2007). Moisture Transport in Flat Roofs. In International Conference VSU 2007 (1) (pp. II-123-II-129), Sofia, VSU

Slanina, P. (2007). Difúzní vlastnosti proděravěné parotěsnící vrstvy. In. Zborník zo sympozia Strechy 2007 (pp. 141-145), Bratislava: Slovak Technical University, Slovak Roofing Guild

Slanina, P. (2007). Difúzní vlastnosti materiálů a jejich vliv na transport vodní páry - teorie versus tepelně technické normy. In. Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí, Praha: Czech Technical University

Slanina, P. (2007). Návrh střechy z hlediska transportu vlhkosti. Prezentace stavebních materiálů (2), 79-81

Slanina, P., Husáková, V., Kalináč, J. & Pokorný, M. (2007). Difúzní vlastnosti materiálů plochých střech a jejich vliv na tepelně technický výpočet. In Juniorstav 2007 (pp. 39-44), Brno: Technical University

2006

Slanina, P. (2006). Vlhkostní režim v plochých střechách. In. Zborník zo sympozia Strechy 2006 (pp. 205-209), Bratislava: Slovak Technical University, Slovak Roofing Guild

Slanina, P. (2006). Difúzní vlastnosti materiálů z pohledu nových tepelně technických norem, In Tepelná ochrana budov 2006 (pp.153-156), Praha: Contour s.r.o.

Slanina, P. (2006). Vliv nehomogenit parotěsnící vrstvy na funkčnost střešních plášťů, In. Poruchy a rekonštrukcie obvodových plašťov a striech 2006 (pp.70-75). Podbánské: Technical University Kosice

Slanina, P. (2006). Vlastnosti nehomogenních paratěsnících vrstev, In Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost tavebních konstrukcí 2006 (pp. 47-50). Praha: Czech Technical University

Slanina, P. & Šilarová, Š. (2006). Difúzní mosty. Střechy, fasády, izolace (4)13, 66-67

Slanina, P. (2006). Šíření vlhkosti ve střešních konstrukcích. In Proceeding of Workshop 2006, Prague: Czech Technical University

Slanina, P. (2006). Šíření vlhkosti v jednoplášťových střešních konstrukcích. In Juniorstav 2006 (pp. 173-177), Brno: Technical University

2005

Slanina, P. & Šilarová, Š. (2005). Difúzní mosty. In Zborník zo sympozia Strechy 2005 (pp. 100-103), Bratislava: Slovak Technical University, Slovak Roofing Guild

Slanina, P. & Šilarová, Š. (2005). Konstrukční řešení střech, recyklace ve stavebnictví. In Setkání kateder a ústavů pozemního stavitelství ČR a SR (pp. 63-64), Prague: Czech Technical University

2004

Slanina, P. & Šilarová, Š. (2004). Vliv kotvení parotěsnící vrstvy na její vlastnosti. In Zborník zo sympozia Strechy 2004 (pp. 100-103), Bratislava: Slovak Technical University, Slovak Roofing Guild

Slanina, P. (2004). Parozábrany v plochých střechách. Střechy, fasády, izolace (10)11, 40-42

Slanina, P. (2004). Všeobecně o parozábranách střech. Střechy, fasády, izolace (9)11, 76-78

Slanina, P. (2004). Parotěsná vrstva - terminologie, rozdělení, navrhování. Tepelná ochrana budov(3)7, 13-16

Slanina, P. & Šilarová, Š. (2004). Vliv kotvení parotěsné vrstvy na její vlastnosti. In Tepelná ochrana budov 2004 (pp.99-103), Praha: Contour s.r.o.


Stránka vytvořena: 21/10/2010; poslední změna: 02/11/2010.
 
© Benvelop 2009 - 2019