Služby Dynamické simulace Výzkum Reference Dokumenty O nás Kontakt    
  Optimalizace Posudky Vývoj Energetické hodnocení Navrhování Konzultační činnost Technický dozor investora Zelená úsporám    

Zelená úsporám

Vypracováváme dokumentaci nezbytnou k podání žádosti k dotačnímu programu Zelená úsporám v oblasti úspor energie na vytápění - komplexního a částečného zateplení bytového nebo rodinného domu. Nezbytnou dokumentací se rozumí: Posudek (Výpočet ročního měrného tepla na vytápění) a projektovou dokumentaci nezbytnou k podání žádosti.

Současně pomáháme klientovi s vyplněním potřebných formulářů a zastupujeme ho při podávání žádostí na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR.

První žádost o dotaci z programu Zelená úsporám pro komplexní zateplení bytového domu jsme úspěšně vypracovali jako jedni z prvních v České republice již v červnu 2009!

Současně za Vás bojujeme ve sporech se SFŽP, viz kausa Celková podlahová plocha.


Stránka vytvořena: 21/10/2010; poslední změna: 15/12/2010.
 
© Benvelop 2009 - 2019