Služby Dynamické simulace Výzkum Reference Dokumenty O nás Kontakt    
  Optimalizace Posudky Vývoj Energetické hodnocení Navrhování Konzultační činnost Technický dozor investora Zelená úsporám    

Posudky obalových konstrukcí budov

Provádíme posudky obalových konstrukcí budov (střešní pláště, obvodové stěny, okna, střešní okna, dveře, LOP) z hlediska požadavků českých tepelně technických norem především normy ČSN 730540-2. Zaměřujeme se hlavně na následující požadavky: součinitel prostupu tepla, nejnižší povrchová teplota (teplotní faktor vnitřního povrchu), lineární a bodový činitel prostupu tepla, roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce a průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy.

Současně hodnotíme obalové konstrukce budov pomocí dynamických tepelně vlhkostních simulací transportu tepla a vlhkosti ve stavebních konstrukcích a materiálech s využitím numerického softwaru WUFI.


Stránka vytvořena: 21/10/2010; poslední změna: 12/10/2011.
 
© Benvelop 2009 - 2019