Služby Dynamické simulace Výzkum Reference Dokumenty O nás Kontakt    
  Causy Informace    

Obalové konstrukce budovy - Obálka budovy

Obalové konstrukce budov jsou stavební prvky a konstrukce, které "obalují" vnitřní prostředí budovy a oddělují ho tak od vnějšího prostředí. Mezi tyto konstrukce a prvky patří: střešní pláště, obvodové stěny, okna, střešní okna, vstupní dveře, lehké obvodové pláště a podlahy oddělující vnitřní prostředí budovy od zeminy.

Obálka budovy (Building envelope, Building enclosure) je technický pojem, který v sobě zahrnuje všechny obalové konstrukce budov, tedy stavební konstrukce a prvky, které obalují vnitřní prostředí budovy.

Obalové konstrukce budov jsou specifické stavební konstrukce, neboť musí oddělit vnitřní prostředí budovy od vnějšího, a proto jsou velmi namáhány silovými i nesilovými účinky. Tyto konstrukce musí odolávat: krátkovlnnému (slunečnímu) i dlouhovlnnému záření, hnanému dešti, sněhu, kroupám, zemní vodě, výkyvům teplot (denní i roční cykly), tlaku a sání větru, zatížení vlastní konstrukcí i provozem, chemickým vlivům případně extrémnímu vnitřnímu prostředí - vysoké relativní vlhkosti vzduchu, chemicky aktivním látkám, solím, atd.


Stránka vytvořena: 8/11/2010; poslední změna: 15/12/2010.
 
© Benvelop 2009 - 2019