Služby Dynamické simulace Výzkum Reference Dokumenty O nás Kontakt    
  O nás Vize Partneři Kariéra Petr Slanina    

Naše vize - desatero

1. Náš cíl, naše vize a naše výzva

České stavebnictví má před veřejností velmi špatnou pověst. Je to způsobeno námi všemi, kteří se ve stavebnictví pohybujeme. Domníváme se, že nadešel čas pro změnu. Naším cílem, naší vizí a naší výzvou je změnit české stavebnictví. Sami posuďte těchto deset bodů a v případě, že naše chování je v rozporu s těmito body, budeme Vám vděčni, když nás na to upozorníte.

2. Kvalita nad kvantitou

Za posledních dvacet let, stejně jako je tomu i v současné době, je v naprosté většině případů snaha dělat věci co nejrychleji, bez většího úsilí vypracovat všechny detaily do úplného konce. To vede pouze k tomu, že stavební společnosti chovající se tímto způsobem, jsou nuceny za několik let vyhlásit bankrot, případně změnit své jméno a adresu. Tomu se chceme vyhnout, a proto se raději budeme stoprocentně věnovat jednomu projektu, který vypracujeme do detailu, než abychom odevzdali zákazníkům deset projektů částečně nedodělaných.

Navíc obálka budovy je tváří celé budovy. Budova s nekvalitně navrženou a provedenou obálkou bude poznamenaná, zatracovaná, i přestože se v jejích útrobách se bude nalézat úspěšná a dobrá společnost. Proto musí být kvalita při návrhu a provedení obálky budovy na prvním místě.

3. K řešením přistupujeme, jako bychom je řešili pro sebe

Je odvěkou skutečností, že člověk, který dělá věci pro sebe nebo pro své nejbližší, dělá věci důkladně. Proto přistupujeme k technickým řešením, jako bychom je dělali sami pro sebe.

4. Zodpovědnost

I my děláme občas chyby. To je přirozená věc. Avšak snažíme se tyto chyby napravit ke spokojenosti zákazníka a hlavně se z nich poučit. Současně přistupujeme k projektům se zodpovědností, věci se nesnažíme přikrášlovat, snažíme se na ně dívat reálným pohledem a vysvětlit je zákazníkovi.

5. Komunikace

Dostatečná komunikace se zákazníkem je naprosto nezbytná. K uspokojení představ našich zákazníků se dostaneme pouze vzájemnou komunikací a nasloucháním. Většina rozporů vzniká právě z nedostatku komunikace. Je zapotřebí ptát se! Proto kdykoliv Vám není něco jasné, zeptejte se.

6. Efektivita

Efektivita a hospodárnost jsou velmi důležité při návrhu jakéhokoliv projektu. Projekty, které nebudou efektivní především z hlediska ekonomického, energetického a z hlediska náročnosti na čas (všechny tři hlediska mají synonymní význam) nemají šanci na dlouhý život. Bohužel se tomuto pravidlu se věnuje velice málo pozornosti a doplácí na to hlavně finančně mnoho lidí. Například pasivní domy, fotovoltaické systémy nebo rychlíky Pendolino jsou velmi neefektivní! A bohužel na to z vlastních kapes doplácí celá česká veřejnost!

7. Komplexnost

Obálka budovy je jedna z nejsložitějších konstrukcí ve stavebnictví. Uplatní se zde stovky materiálů a na trhu jsou desetitisíce různých výrobků. Obálka budovy je jedna z nejnamáhanějších konstrukcí ve stavebnictví, zatížená silovými i nesilovými účinky. Posuďte sami, čemu například musí odolávat: dlouhovlnnému a krátkovlnnému záření, hnanému dešti, sněhu, kroupám, výkyvům teplot (roční i denní cykly), tlaku a sání větru, mechanickým silám, chemickým vlivům případně extrémnímu vnitřnímu prostředí - vysoké relativní vlhkosti vzduchu, chemicky aktivním látkám, solím, atd.

V dnešní době jediný člověk nedokáže postihnout všechny výrobky, účinky a požadavky na obalové konstrukce pozemních staveb, a z tohoto důvodu využíváme služeb odborníků specialistů na konkrétní problematiku. Snažíme se dívat na obálku budovy komplexním pohledem, který postupně zaostřujeme na řešení jednotlivých detailů.

8. Dokonalost

Dokonalost je naší limitou, ke které se snažíme přiblížit, přestože víme, že dokonalosti zcela dosáhnout nelze. Ale kdo ví….

9. Zaměstnanci

Zaměstnáváme a potřebujeme jednotlivce, jako jste Vy, kteří jsou znalí svého oboru a s chutí se dále vzdělávají. Dokážeme ocenit a respektovat Vaši jedinečnost, Vaše schopnosti, a nabízíme Vám atmosféru tvořivosti a za Vaši práci adekvátní odměnu.

10. Ekologie

Nesouhlasíme s myšlenkou trvale udržitelného rozvoje ani s myšlenkou pasivních domů, neboť jejich společným rysem je přehlížení technického vývoje v čase a lidského pokroku jako takového. K ekologii se stavíme čistě ekonomicky, neboť nejefektivnější věci z hlediska energetického, ekonomického a z hlediska využití času jsou často i nejekologičtější. Bohužel se na to ve většině případů zapomíná, a proto v posledních letech zažíváme rozvoj fotovoltaiky "ekologické energie", přičemž je elektřina vyrobená pomocí fotovoltaických panelů je 15krát dražší než elektrická energie vyrobená v jaderných elektrárnách (včetně investičních nákladů) atd.


Stránka vytvořena: 5/10/2009
 
© Benvelop 2009 - 2019