Služby Dynamické simulace Výzkum Reference Dokumenty O nás Kontakt    
  Co jsou dynamické simulace Šíření vlhkosti Šíření tepla Výhody a nevýhody Příklady Videa    

Šíření tepla

V České republice se transport tepla (energie) v obalových konstrukcích budov nejčastěji vyhodnocuje pomocí prvního Fourierova zákona, který je popsán v několika technických normách, například pro jednorozměrné šíření tepla ČSN 730540-4:2005 nebo ČSN EN ISO 6946:2008, pro vícerozměrné šíření tepla například v normě ČSN EN ISO 10211:2009.

Tyto technické normy uvažují transport tepla (součinitel prostupu tepla U) ve stacionárním stavu tedy za konstantních okrajových podmínek. Zanedbávají některé významné vlivy, které transport tepla ovlivňují, jako například: vliv vlhkosti na součinitel tepelné vodivosti zabudovaných materiálů, vliv barvy vnější konstrukce na transport tepla, vliv orientace konstrukce vůči světovým stranám nebo vliv tepelné kapacity materiálů na transport tepla.

Dynamické numerické simulace pomocí softwaru WUFI® řeší transport tepla s výše uvedenými vlivy, používají proměnlivé okrajové podmínky (vnější klimatické podmínky dané lokality), a z tohoto důvodu lépe popisují transport tepla (energetické ztráty objektu), než-li současné normové postupy.

Dynamické simulace jsou pak vhodným nástrojem pro řešení návrhu obalových konstrukcí budov s nízkými nebo velmi nízkými energetickými ztrátami, kde je možné vhodně využít tepelnou akumulaci zabudovaných materiálů.


Stránka vytvořena: 21/10/2010; poslední změna: 15/12/2010.
 
© Benvelop 2009 - 2019