Služby Dynamické simulace Výzkum Reference Dokumenty O nás Kontakt    
  Co jsou dynamické simulace Šíření vlhkosti Šíření tepla Výhody a nevýhody Příklady Videa    

Co jsou dynamické simulace?

V dnešní době (2010) se stavební konstrukce hodnotí v naprosté většině případů výpočetními postupy se stacionárními okrajovými podmínkami. To znamená, že výpočty pro transport tepla (energetická hodnocení, tepelné ztráty, teplotní faktor, tepelné mosty atd.) a transport vlhkosti (roční bilance zkondenzované vypařené vlhkosti) se provádí při konstantní vnější teplotě a relativní vlhkosti vzduchu. Některé energetické výpočty se počítají alespoň s průměrnou měsíční teplotu vnějšího vzduchu. Avšak všechny tyto stacionární výpočty zanedbávají následující vnější klimatické jevy:

  • sluneční záření (krátkovlnné záření)
  • dlouhovlnné záření
  • déšť
  • vítr

Současné výpočetní postupy transportu tepla a vlhkosti nepostihují některé fyzikální děje, které nastávají v běžných situacích a které nelze popsat pomocí stacionárních metod. Mezi tyto fyzikální děje patří například:

  • akumulace tepla
  • akumulace vlhkosti
  • kapilární kondenzace
  • transport kapalné vlhkosti
  • vliv vlhkosti na součinitel tepelné vodivosti

Dynamické simulace transportu tepla a vlhkosti (např. software WUFI®) jsou numerické výpočty, které využívají proměnlivé okrajové podmínky - nejčastěji s časovým krokem v rozmezí několika minut. Takto krátký časový krok umožní zahrnout do výpočtu krátké avšak významné klimatické děje (krátkovlnné a dlouhovlnné záření, déšť, vítr apod.)

Současně dynamické simulace dokáží lépe postihnou fyzikální děje, které se odehrávají běžně ve stavebních materiálech a konstrukcích, a které nejsou popsatelné stacionárními metodami.

Z těchto důvodů dynamické simulace vedou k významnému zlepšení v přesnosti a reprodukovatelnosti výsledků a výrazně se přibližují skutečnosti.


Stránka vytvořena: 21/10/2010; poslední změna: 15/12/2010.
 
© Benvelop 2009 - 2019